กระทู้ : พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ภาคเหนือสวิงสุดแรง ต่ำสุด 14 สูงสุด 35 ทั่วไทยลมอ่อน-ร้อนขึ้น-ฝุ่นเพิ่ม
URL: https://board.postjung.com/1371364.html