กระทู้ : Yowie สัตว์ประหลาด พบในออสเตรเลีย มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ผสมกับลิงขนาดใหญ่ มีขนปกคลุมร่างกาย คล้ายกับบิ๊กฟุต
URL: https://board.postjung.com/1369471.html