กระทู้ : "ฆ่าตัวตาย แต่ถูกช่วยชีวิต เพื่อนำมาประหารชีวิต"
URL: https://board.postjung.com/1365498.html