กระทู้ : ช่วง 3-5 ธ.ค. นี้ หลายภาคของไทยมีหนาว
URL: https://board.postjung.com/1362069.html