กระทู้ : กาชาดแจงข่าวเฟคนิวส์ เลือดของผู้บริจาคที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีสีดำคล้ำ ไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ ไม่เป็นความจริง
URL: https://board.postjung.com/1361902.html