กระทู้ : งูจงอางฉลาด!!แกะเห็บให้หน่อยมนุษย์ #จงอางบางพระ
URL: https://board.postjung.com/1361762.html