กระทู้ : 13 ภาพในอดีตผลกระทบของเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีคนว่างงานจำนวนมาก
URL: https://board.postjung.com/1361220.html