กระทู้ : นายกฯ สั่ง รณรงค์ลดเผาพื้นที่การเกษตร ลดวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ
URL: https://board.postjung.com/1360642.html