กระทู้ : สมัยเมื่อ 100 กว่าปีก่อน เปลี่ยนจากรถม้า เป็นรถเมล์ น่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับชาวบางกอก
URL: https://board.postjung.com/1359907.html