กระทู้ : ทุกคน..มี “ ความทุกข์ ” ทุกคน..มี “ ภาระ ” ทุกคน..มี “ ความเจ็บปวด ” .. ที่ต่างกัน, ออกไป ...
URL: https://board.postjung.com/1359701.html