กระทู้ : "ซีดี กันต์ธีร์" โพสต์บอกลารั้วทหาร หลังรับใช้ชาตินาน 2 ปี
URL: https://board.postjung.com/1355786.html