กระทู้ : แค่เห็นเกล็ดด้านหลัง ก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของปลาชนิดนี้แล้ว
URL: https://board.postjung.com/1353834.html