กระทู้ : Soul Land:Advent of the Gods ลงดันแล้วค้างอาจเป็นเพราะระบบเซิร์ฟเวอร์เกม
URL: https://board.postjung.com/1352716.html