กระทู้ : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ แจ้งเลื่อนงานบอลครั้งที่ 75 ยืนยันยังคงสืบสานการ ‘อัญเชิญพระเกี้ยว’
URL: https://board.postjung.com/1352005.html