กระทู้ : ขอให้สรุปเรื่องบัณเฑาะก์(กะเทย)ให้เข้าใจง่ายๆด้วยค่ะ
URL: https://board.postjung.com/1347837.html