กระทู้ : เน้นด่าไม่เน้นขาย ร้านเค้กทัวร์ลง! หลังไปส่งของไม่ทัน วีนใส่ลูกค้า และไม่คืนเงิน
URL: https://board.postjung.com/1346170.html