กระทู้ : อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมซอมถนนถูกน้ำป่ากัดเซาะเกือบขาดเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวตำบลบ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก
URL: https://board.postjung.com/1345115.html