กระทู้ : สำนวน "Too many cooks spoil the broth".
URL: https://board.postjung.com/1342843.html