กระทู้ : จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 17 ก.ย. 2564) รวม 43,889,427 โดส ใน 77 จังหวัด
URL: https://board.postjung.com/1342300.html