กระทู้ : อย่าหาอย่าตรงกันทำค้าขายไม่รุ่ง เงินฝืด การเงินติดขัด
URL: https://board.postjung.com/1336949.html