กระทู้ : Facebook ได้ประกาศเงื่อนไข สำหรับผู้ใช้บริการโฆษณาในไทย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7 %
URL: https://board.postjung.com/1334274.html