กระทู้ : คนไทยในฝรั่งเศสใจบุญ บริจาคเงินซื้อวัคซีนให้ชาวปากช่อง 20 ล้านบาท
URL: https://board.postjung.com/1334219.html