กระทู้ : ไพศาลชี้ประเทศต่างๆพากันไปทำความตกลงร่วมมือกับอิหร่าน เชื่อเพราะสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
URL: https://board.postjung.com/1331143.html