กระทู้ : ซาอุดีอาระเบียในปี 1970 มีรถอยู่แล้วทุกที่
URL: https://board.postjung.com/1329915.html