กระทู้ : กรมสรรพสามิตร ยืนยันว่า ไม่มีการเก็บภาษีอนามัย ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย ขายราคาตามเดิม
URL: https://board.postjung.com/1325818.html