กระทู้ : พายุโซนร้อน “เจิมปากา” ส่งผลให้ภาคใต้ของไทยมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
URL: https://board.postjung.com/1325610.html