กระทู้ : "เซญ่า" เดือด! ฉะ เจ้าหน้าที่ "เงินเดือนพวกมึง คือเงินพวกกู มีสิทธิ์อะไรมาทำร้าย ปปช."
URL: https://board.postjung.com/1324515.html