กระทู้ : "ซินดี้ สิรินยา" นำทีมเสวนา หัวข้อ “Sexual Harassment: หยุดการคุกคามทางเพศ...เริ่มต้นที่ใคร” ในงาน พม.มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
URL: https://board.postjung.com/1320976.html