กระทู้ : เมื่อโกรธกับเพื่อนอยู่ แล้วเพื่อนต้องเอาเค้กวันเกิดมาให้
URL: https://board.postjung.com/1315855.html