กระทู้ : "แขก ผกา"เผย ถ้าผลิตวัคซีนเองได้ ฉีดให้ครอบครัวไปแล้ว
URL: https://board.postjung.com/1315836.html