กระทู้ : หมอโพสต์!! กังวลยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจไม่ตรงกับความจริง ถ้าเป็นนักวิชาการที่ยังซื่อสัตย์กับอาชีพ อย่าพูดอะไรที่ยังไม่มีแม้แต่งานวิจัย
URL: https://board.postjung.com/1315609.html