กระทู้ : ตัดกล้วยด่าง มูลค่า 50,000 บาท ทิ้ง!!! เพราะคิดว่าเป็นโรค
URL: https://board.postjung.com/1315418.html