กระทู้ : กุ้งฝอยจำนวนมาก เกยตื้นท่วมหาดฟิลิปปินส์
URL: https://board.postjung.com/1308643.html