กระทู้ : กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
URL: https://board.postjung.com/1306820.html