กระทู้ : "พี่เช็ค" เจ้าของรายการ คนค้นฅน รับเป็นบทเรียน ถูกหลอกใช้ กรณี "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก"
URL: https://board.postjung.com/1302709.html