กระทู้ : “บิ๊กตู่” ใช้สัญลักษณ์ “V”หมายถึง วัคซีน ควบคู่กับ “Love” ความรัก สามัคคี รักชีวิต รักครอบครัว และประเทศชาติ สู่ V.Victory ชัยชนะโควิด 19
URL: https://board.postjung.com/1302061.html