กระทู้ : ดวงอาทิตย์ ตั้งฉาก จ.เชียงใหม่
URL: https://board.postjung.com/1301996.html