กระทู้ : แห่ชื่นชม #พิมรี่พาย สร้างรพ.สนาม พร้อมใช้งานรับผู้ป่วยโควิดได้ทันที
URL: https://board.postjung.com/1301631.html