กระทู้ : นายกฯ ตรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกรพ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายแรก
URL: https://board.postjung.com/1301528.html