กระทู้ : คนไข้ยืนยันเด็ดขาด ว่าไม่ต้องการพบแพทย์!!
URL: https://board.postjung.com/1301477.html