กระทู้ : ..เพราะการให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งมวล.
URL: https://board.postjung.com/1301414.html