กระทู้ : กระทรวงการคลัง!! กู้เงินเพิ่ม 7 แสนล้านบาท!
URL: https://board.postjung.com/1301122.html