กระทู้ : คนเก่งจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองคนฉลาดจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
URL: https://board.postjung.com/1299424.html