กระทู้ : สว.เสนอรัฐบาลช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนพิการเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล – ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
URL: https://board.postjung.com/1297129.html