กระทู้ : ผอ.รมน. แจงทุบทิ้ง!รูปปั้นเทพตัดหัวถวาย เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดการลอกเลียนแบบ
URL: https://board.postjung.com/1295824.html