กระทู้ : "ฮาร์ท" เชื่อ คนมีอำนาจไม่โง่ เรื่องวัคซีนเขาคิดไม่ได้ เพราะไม่อยากเห็นประเทศเจริญ
URL: https://board.postjung.com/1295795.html