กระทู้ : ดร.โสภณ พรโชคชัย: ไม่นิยมเกาะสถาบัน (หากิน)
URL: https://board.postjung.com/1295774.html