กระทู้ : LINE แจ้งหยุดให้ "Log in ด้วยเบอร์โทรศัพท์บนคอม" ตั้งแต่ 27 พ.ค. 64 ชวนผู้ใช้สำรองข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
URL: https://board.postjung.com/1295773.html