กระทู้ : กอ.รมน. ยัน ‘นักรบองค์ดำ-สองคาบสมุทร’ ปกป้องสถาบันฯ ไม่เกี่ยว “กอ.รมน.”
URL: https://board.postjung.com/1295498.html