กระทู้ : อ้ายตูดหนุ่มเก็บของเก่า..อดออมเก็บเงินซื้อโทรศัพท์..
URL: https://board.postjung.com/1295468.html